Για να δείτε τις Aναφορές σε pdf … εδώ

 

Αναλυτικά τα περιεχόμενα:

Σελίδες 1-3 : Εκπαιδευτικά συνδικάτα και νέα μέλη

Σελίδες 3-5: Η ΤΕΕ (VET) και τα συνδικάτα – ETUCE και ο covid 19

Σελίδες 6-8: Ψηφιοποίηση σην Εκπαίδευση

Σελίδες 9-14: Ιδιωτικοποίηση της/και στην Εκπαίδευση