Προς:

Ο.Λ.Μ.Ε.

Κορνάρου 2 & Ερμού,

Αθήνα Τ.Κ. 10563

 

Θέμα: Απάντηση στην από 16/10/2020 επιστολή σας

 

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., απαντώντας στην παραπάνω σχετική επιστολή σας, σας αποστέλλει γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής μας συμβούλου αναφορικά με την με αρ.141224/15.10.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Για να δείτε το γνωμοδοτικό σημείωμα πατήστε … εδώ