Για να διαβάσετε την Απόφαση του Γεν. Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ πατήστε … εδώ