Αθήνα, 25/9/20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα εμπόδια στη χορήγηση της άδειας ευπαθών ομάδων αντί για προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Σε μια περίοδο με μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το σύστημα υγείας, με ολοένα αυξανόμενο αριθμό τμημάτων ή σχολείων που κλείνουν λόγω κρουσμάτων, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα για να προστατεύσει την υγεία του λαού και των εργαζομένων, αλλά, αντίθετα, βάζει κι άλλα εμπόδια στη χορήγηση της άδειας ευπαθών ομάδων. Προσπαθεί να επιβάλλει στους εργαζόμενους που δικαιούνται την άδεια, να επιστρέψουν στην εργασία τους, ρισκάροντας τη ζωή τους, αντί να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που γεννιούνται.

Αφού είχε ήδη δημοσιευθεί και εφαρμοστεί η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας της 8/9/2020 (ΑΔΑ:6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) που όριζε τις κατηγορίες ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών που δικαιούνται ειδική άδεια, με νέα εγκύκλιο του ΥΠ. Εσωτερικών της 20/9/2020 (ΑΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) αλλάζουν τα δεδομένα, και για τους εκπαιδευτικούς. Όπως δε διαβεβαίωσε το Υπ. Παιδείας την ΟΛΜΕ, θα εκδοθεί ανάλογη εγκύκλιος και από το ίδιο άμεσα.

Με τη νέα εγκύκλιο επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου και αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας στις ομάδες αυτές, σε μια προσπάθεια που έχει ως σκοπό τον περιορισμό των εργαζομένων που θα δικαιούνται την άδεια αυτή. Έτσι:

  • Πολλοί συνάδελφοί μας, που μέχρι σήμερα υπάγονταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και δικαιούνταν ειδική άδεια απουσίας, θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους, καθώς οι Διευθύνσεις καλούνται να επανεξετάσουν αν οι εργαζόμενοι αυτοί εξακολουθούν να δικαιούνται την άδεια.
  • Ένα τμήμα των εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν υπάγεται πλέον στο καθεστώς της ειδικής άδειας.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να υπάγονται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, ώστε να πάρουν την άδεια. Για παράδειγμα, ενώ μέχρι τώρα όλοι οι εργαζόμενοι άνω των 65 ετών υπάγονταν στις ευπαθείς ομάδες, τώρα πια δεν ανήκουν σε αυτές! Θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν κι άλλο νόσημα, π.χ. άσθμα, ΧΑΠ, Πάρκινσον κλπ.
  • Καθίσταται πιο γραφειοκρατική και δυσλειτουργική η χορήγηση των αδειών αυτών: απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα Ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από Ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής), η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικού παραπεμπτικού εγγράφου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα καθήκοντα που ασκεί ο εργαζόμενος, οι συνθήκες εργασίας που «έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του», όπως η έκταση του χώρου εργασίας και ο αριθμός εργαζομένων. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία του παραπεμπτικού, πριν χορηγήσει την άδεια.
  • Για τους συναδέλφους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά «λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως», θα τους χρεώνεται 1 ημέρα κανονικής ή άλλης άδειας (εκτός αναρρωτικής) στις 4 μέρες απουσίας. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από τη Διοίκηση αρνητικά για διάφορες κατηγορίες συναδέλφων μας, όπως π.χ. για τους συναδέλφους της παράλληλης στήριξης ή του Ολοημέρου.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και ότι το ΥΠΑΙΘ θεωρεί εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες αναλώσιμους/ες. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται την τελευταία στιγμή και με παροιμιώδη προχειρότητα, αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες που έχουν στη λειτουργία του σχολείου, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την υγεία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας!

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση:

  • Να πάρει πίσω την εγκύκλιο. Να μην ανακληθεί η άδεια κανενός εργαζόμενου.
  • Να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων.
  • Να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό για κάθε υπηρεσία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ