Ο.Λ.Μ.Ε.                       

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 3227382

www.olme.gr

e-mail:olme@otenet.gr                                                            Αθήνα, 31/08/2020

 

ΠΡΟΣ:

Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

 

Αγαπητοί/ – ές Συνάδελφοι / – ισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει το Σάββατο, 5/9/2020 στην Αθήνα στις 10.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4, τηλ. 210 82 00 700).

Οι Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 1/9/2020 έως και την Παρασκευή 4/9/2020.