ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 31/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το κλάδο ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης

 

Οι κλάδοι ΠΕ91.01 Θεατρικών  Σπουδών και ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης έχουν  συσταθεί και ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κάθε σχολικό έτος, εργάζονται πάνω από 1000 (θεατρολόγοι και ηθοποιοί) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση, καλύπτοντας λειτουργικά κενά, χωρίς όμως να έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις και  ενώ έχουν γίνει μετατάξεις και των λιγοστών μονίμων συναδέλφων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την κατάργηση του μαθήματος -Στοιχεία Θεατρολογίας- στην Α΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου με α΄ ανάθεση στους ΠΕ 91.01, δεν υπάρχουν πλέον οργανικές θέσεις στη ΔΕ με ορατό τον κίνδυνο να υπάρχουν μηδενικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών στο μέλλον. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε   ουσιαστική κατάργηση του κλάδου ΠΕ91, γεγονός που είναι άδικο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ 91.01 & ΠΕ 91.02 που εργάζονται, πολλοί από αυτούς για σχεδόν 20 έτη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι στην Ειδική Αγωγή φέτος, οι μόνιμοι διορισμοί ήταν μηδενικοί και για τους δύο κλάδους. Καθώς επίσης στη πρώτη φάση αναπληρωτών -εκτός από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία- στη ΔΕ οι διορισμοί ήταν μηδενικοί, αφού πλέον δεν υπάρχει μάθημα να διδαχθεί.

Ζητάμε:

  1. Να συσταθούν οργανικές θέσεις για τους ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με δίκαιη ποσόστωση.
  2. Να επανέλθει το μάθημα -Στοιχεία Θεατρολογίας- στο Λύκειο ώστε να  δημιουργηθούν οργανικές θέσεις στη ΔΕ για μόνιμο διορισμό.
  3. Να συσταθούν οργανικές θέσεις στη ΔΕ για τα μαθήματα Δραματικής Τέχνης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
  4. Να επανέλθει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στην Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού.
  5. Να συμπεριληφθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων το μάθημα Θεάτρου ή ακόμη να εισαχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων της χώρας και να διδάσκεται αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς των ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02
  6. Μετά από είκοσι χρόνια εργασίας ως αναπληρωτές ζητάμε άμεσα να γίνουν μόνιμοι διορισμοί για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 91.01 & ΠΕ 91.02 στην Αθμια & Βθμια εκπαίδευση.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ