Αθήνα, 11/08/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2019, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Πριν λίγες ημέρες κοινοποιήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, μετά και την κοινοποίηση των πινάκων της 1ΓΕ/2019, πριν από λίγες εβδομάδες.

Από τους προσωρινούς αυτούς πίνακες θα προσληφθούν, ειδικά για τη σχολική χρονιά 2020-21, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των πινάκων, ενώ από τους οριστικούς πίνακες, που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, θα γίνουν οι 10.500 διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα έτη 2020 και 2021 -σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η Ομοσπονδία μας δέχθηκε πληθώρα καταγγελιών από συναδέλφους για τη μη σωστή προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους, άλλων μοριοδοτούμενων κριτηρίων, ενώ υπάρχουν και αυτοί που μολονότι έκαναν αίτηση δεν εμφανίζονται στους πίνακες. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ενώ αυτά φαίνονται ορθώς καταχωρισμένα στον ΟΠΣΥΔ δεν έχουν προσμετρηθεί στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα οι εν λόγω συνάδελφοι να έχουν ραγδαία πτώση στη σειρά τους στους πίνακες. Τα λάθη αυτά σε συνδυασμό με την απόφαση του ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες για το σχολικό έτος 2020-21 σημαίνουν αυτόματα τον αποκλεισμό πολλών αναπληρωτών, οι οποίοι δικαιούνται την πρόσληψή τους, αφού η διαδικασία των ενστάσεων και η έκδοση των οριστικών ορθών πινάκων θα ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες αργότερα. Πρόκειται για αδιανόητη αδικία, η οποία ωθεί συναδέλφους στην ανεργία, χωρίς καμία δική τους ευθύνη.

Ταυτόχρονα, όπως και πέρσι με τους πίνακες Ειδικής Αγωγής, έτσι και φέτος παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο με την προβληματική διαδικασία πληρωμής του παραβόλου. Ήδη είχαμε επισημάνει το πρόβλημα σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στις 7/7/2020 όπου μεταξύ άλλων αναφέρονταν ότι «…Πολύ φοβόμαστε ότι θα συμβεί το ίδιο και στους αναμενόμενους πίνακες της 2ΓΕ. Οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν μέσα στις ημερομηνίες της προκήρυξης την αίτηση απόκτησης του ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-παραβόλου δίνονταν η δυνατότητα αποπληρωμής του σε ύστερο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένοι-ες συνάδελφοι όχι μόνο έχουν αιτηθεί της απόκτησης του παραβόλου εμπρόθεσμα, αλλά και το έχουν αποκτήσει. Άλλοι-ες συνάδελφοί μας επίσης, ενώ κατέθεσαν αίτημα πληρωμής παραβόλου, λόγω της αποστολής σε αυτούς απάντησης από την τράπεζα ότι είχε δρομολογηθεί η πληρωμή του, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία, θεώρησαν ότι το παράβολο είχε πληρωθεί. Υπήρξε επίσης σύγχυση κατά την αποπληρωμή και πολλοί-ες συνάδελφοι, υπό το φόβο του λάθους, ζήτησαν έκδοση και δεύτερου παραβόλου το οποίο πληρώθηκε, ενώ στην αίτησή τους αναφέρεται το μη πληρωθέν αρχικό…».

Η ΟΛΜΕ απαιτεί όλες οι διαδικασίες που αφορούν στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών, να διακατέχονται από πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν συνάδελφοι, που δικαιούνται είτε να βρίσκονται σε υψηλότερη θέση στους πίνακες είτε να ενταχθούν στους πίνακες, να οδηγούνται στην ανεργία από λάθη του ΑΣΕΠ κατά την προσμέτρηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, από την προβληματική λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και από σειρά δυσλειτουργιών μεταξύ Α.Σ.Ε.Π., TAXIS και Τραπεζών.

Ζητάμε:

  • Να μην αποκλειστούν εκπαιδευτικοί από τους προσωρινούς πίνακες λόγω λαθών που βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο το ΑΣΕΠ. Να ξανατρέξουν εκ νέου άμεσα οι προσωρινοί πίνακες ώστε να διορθωθούν τα λάθη προσμέτρησης μοριοδοτούμενων κριτηρίων, χωρίς να χρειαστεί η χρονοβόρα διαδικασία των ενστάσεων.
  • Να ενταχθούν στους οριστικούς πίνακες όσοι εκπαιδευτικοί είχαν εμπρόθεσμα αποκτήσει το παράβολο, ώστε να μην αποκλειστούν για την επόμενη διετία.
  • Να ληφθεί για όλα αυτά, άμεσα, νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
  • Να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εντός του Αυγούστου.

 Απαιτούμε:

  •  Μαζικούς μόνιμους διορισμούς σε όλα τα πάγια πραγματικά κενά.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ