Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                                                       Αθήνα , 24/7/2020

 

Απάντηση της ΟΛΜΕ στην υπουργό Παιδείας για τα ειδικά μαθήματα

Με έκπληξη παρακολουθήσαμε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής  μορφωτικών υποθέσεων την απάντηση της υπουργού στον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ σχετικά με τα ειδικά μαθήματα, για τα οποία προβλέπεται να ενταχθούν στο καθεστώς της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας επεσήμανε στην επιτροπή ότι είναι αντιπαιδαγωγικό  να μη διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση της παραπαιδείας, αποκλείει τους οικονομικά αδύνατους μαθητές, ιδιαίτερα δε όσους κατοικούν σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Η «καινοτόμα» πρόθεση του ΥΠΑΙΘ είναι να υπάρχει «ενισχυτική» διδασκαλία για τα μαθήματα αυτά. Ωστόσο, η ενισχυτική διδασκαλία είναι θεσμός που στόχο έχει να ενισχύσει τη διδασκαλία ενός ήδη διδασκόμενου μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Η κα. Κεραμέως ελλείψει ουσιαστικών επιχειρημάτων και απαντήσεων έσπευσε για άλλη μία φορά να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, ρωτώντας τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ ποια μαθήματα προτείνει η Ομοσπονδία να καταργηθούν, προκειμένου να  διδάσκονται τα ειδικά μαθήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Τόνισε μάλιστα επανειλημμένως ότι πρόκειται για 12 ειδικά μαθήματα, υπονοώντας ότι τόσα θα πρέπει να καταργηθούν αντιστοίχως, αν θέλουμε να διδάσκονται όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο δημόσιο σχολείο.

Καταρχάς, μας είναι αδιανόητη, παρότι δεν είναι η πρώτη φορά που την παρατηρούμε, η άγνοια της σχολικής πραγματικότητας από την ίδια την υπουργό Παιδείας! Δε γνωρίζει ότι δε χρειάζεται να αντικατασταθεί κανένα γνωστικό αντικείμενο από τα ήδη προβλεπόμενα. Όπως έχουμε επισημάνει πολλάκις, το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την ένταξη μαθήματος επιλογής στο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως έχει ισχύσει πολλές φορές στο παρελθόν, ώστε οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα, να μπορούν να το επιλέξουν  και να το διδαχθούν στο δημόσιο σχολείο εντός του ωρολογίου προγράμματος.

Τέτοιου είδους απαντήσεις εκθέτουν την κυρία υπουργό και παράλληλα εξηγούν απόλυτα το πως καταρτίστηκαν τα νέα ωρολόγια προγράμματα, τα οποία από τη μία απομειώνουν ολόκληρες περιοχές επιστημών από το δημόσιο σχολείο και από την άλλη καταργούν ειδικά μαθήματα, όπως το σχέδιο που είναι προαπαιτούμενο για τη εισαγωγή σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Συνιστούμε στην κα Κεραμέως προσοχή στα «επιχειρήματα» που χρησιμοποιεί και στις απαντήσεις που δίνει στην ΟΛΜΕ και  την καλούμε να αποδεχτεί τις λογικές προτάσεις μας, αν θέλει να συμβάλει επιτέλους στην επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση.

Για να δείτε το αρχειο σε pdf…ΕΔΩ