Αθήνα, 26/6/20

                                                          ΠΡΟΣ:

Την Υπουργό Παιδείας

κα Νίκη Κεραμέως

Την Υφυπουργό Παιδείας

κα Σοφ. Ζαχαράκη

ΘΕΜΑ: Επιμίσθιο και αποσπάσεις στα Ελληνόγλωσσα σχολεία εξωτερικού

 

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

 

Η ΟΛΜΕ επανειλημμένα έχει εκφράσει την άποψή της για τη δυνατότητα εναλλαγής των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα Ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού και γι’ αυτό έχει αποδεχθεί ως ανώτερο όριο παραμονής τα 5 έτη με δυνατότητα παράτασης ενός και μόνο έτους για ειδικούς λόγους και χωρίς επιμίσθιο.

Επίσης, η ΟΛΜΕ στηρίζει έμπρακτα όλα τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων αυτών και τα έχει επισημάνει στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως γνωρίζετε αρχικά το επιμίσθιο δίνονταν μόνο κατά τα 3 έτη της απόσπασης. Η ΟΛΜΕ σε συνεργασία με τις ΕΛΜΕ του εξωτερικού επέμενε στο να δοθεί το επιμίσθιο και για τα άλλα δύο χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε το 2019 στο αίτημα αυτό μόνο κατά το ήμισυ και έκτοτε το επιμίσθιο καταβάλλεται και για το 4ο έτος. Επίσης, οι συνάδελφοι του εξωτερικού εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αργές διαδικασίες παράτασης των αποσπάσεων (από 3 σε 5 έτη ή από 5 σε 6 για ειδικές περιπτώσεις), η οποία δημιουργεί προβλήματα που σχετίζονται με την παραμονή, την κατοικία, τις οικογένειές τους κ.λπ.

Ως εκ τούτου ζητάμε:

  • Την άμεση αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να καταβάλλεται το επιμίσθιο και για το 5ο έτος της παραμονής στο εξωτερικό
  • Να γίνουν άμεσα οι αποσπάσεις των συναδέλφων στα Ελληνόγλωσσα σχολεία

Για το αρχείο σε pdf … εδώ