27-05-2020: Επιστολή ΕΤUCE-Καταγγελία στο ΥΠΑΙΘ για τη ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων

 EUROPEAN REGION- ETUCE President Christine BLOWER Vice-Presidents Odile CORDELIER Andreas KELLER Trudy KERPERIEN Dorte LANGE Galina MERKULOVA Branimir STRUKELJ To: Mrs Niki Kerameos Minister of Education of the Hellenic Republic E-mail: minister@minedu.gov.gr Cc: Greek Primary Teachers’ Federation (DOE) E-mail: doeintrel@gmail.com Greek Federation of Secondary State School Teachers (OLME) E-mail: interolme@yahoo.gr                                                                                               Bρυξέλλες, 20 Μαίου   … Συνεχίστε να διαβάζετε το 27-05-2020: Επιστολή ΕΤUCE-Καταγγελία στο ΥΠΑΙΘ για τη ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων.