Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2020

Θέμα: Αλληλεγγύη με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, μέλη της ETUCE, την ΔΟΕ και την  ΟΛΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ΕΤUCE) αντιπροσωπεύει 132 συνδικάτα στην εκπαίδευση, δηλαδή 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Ως αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ETUCE έχει τακτικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαίδευσης (EFEE) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου ανά τομέα προκειμένου να διαπραγματεύεται και να συζητά θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης αναφορικά με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και γενικά το προσωπικό που απασχολείται στην εκπαίδευση. Η ETUCE είναι μια Ευρωπαϊκή  Συνδικαλιστική Ομοσπονδία μέσα στην ETUC, την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία. Η ETUCE είναι επίσης ο Ευρωπαϊκός Τομέας της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (EI), της παγκόσμιας ομοσπονδίας συνδικάτων εκπαίδευσης.

Με μεγάλη δυσαρέσκειά,  οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), μας πληροφόρησαν για τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας να καταθέσει ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο αποκλείοντας προηγουμένως τις διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στην εκπαίδευση.

Εκφράζοντας την ισχυρή αλληλεγγύη της  προς τα συνδικάτα – μέλη της στη χώρα, η ETUCE συμμερίζεται την έντονη αγανάκτηση της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο που επιλέχτηκε προκειμένου να θεσπιστούν συνολικές αλλαγές  που είναι δυνατό να αλλάξουν δραστικά και να διαταράξουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα.

Σε μια χρονική στιγμή όπου όλη η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου κρίση στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία, η στήριξη στους εκπαιδευτικούς είναι ζωτικής σημασίας. Οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες δείχνοντας μεγάλη αφοσίωση, υπευθυνότητα και ικανότητα για να παράσχουν στους μαθητές ποιοτική εκπαίδευση εξ αποστάσεως στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους καθώς πολλά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι κλειστά για να μειωθεί η εξάπλωση του COVID-19.

Παράλληλα, η ETUCE εκφράζει τη μεγάλη της ανησυχία για την παράβλεψη να εμπλακούν και να συμμετάσχουν πλήρως οι κοινωνικοί εταίροι στην προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης με τρόπο ουσιαστικό. Αυτό αποτελεί μια προφανή παραβίαση των  κατεξοχήν αρχών του κοινωνικού διαλόγου. Στις προδιαγραφές του, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) τονίζει ότι ένα κλίμα εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί μέσω του κοινωνικού διαλόγου και τoυ τριμερούς χαρακτήρα του, είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19 και των συνεπειών του. Για να διαχειριστεί τη συνεχιζόμενη κρίση του COVID-19 και του επικείμενου, τεράστιου κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου στις κοινωνίες της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα, η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να εγγυάται συνεχείς και διαφανείς διαβουλεύσεις, ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ισχυρή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών συνδικάτων.  Σε καιρούς ύφεσης που ελλοχεύει ο κίνδυνος να επέλθει μεγάλη αστάθεια στις κοινωνίες, ο σεβασμός και η περιφρούρηση βασικών αρχών που προσιδιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Συνεπώς, η ETUCE σας υπενθυμίζει ότι μια από τις 20 βασικές αρχές του Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων  τονίζει ότι πρέπει να  ενθαρρύνεται και να ενισχύεται η ικανότητα των κοινωνικών εταίρων να προάγουν τον κοινωνικό διάλογο.

Στη δήλωση/εξαγγελία της ETUCE σχετικά με τον COVID-19, επαναλαμβάνουμε ότι ενώ η ευθύνη για την προστασία του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών εκπαίδευσης, σε όλα τα θέματα που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις συνθήκες αυτές.

Σε μια χρονική στιγμή που η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών εταίρων είναι απόλυτα σημαντική για να διαχειριστούν τις πολλές αναδυόμενες και γρήγορα μεταβαλλόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό γενικά, η ETUCE καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αναλάβει την υποχρέωσή της  και την ευθύνη της  και να εντείνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους στην εκπαίδευση.

Η ETUCE σας παροτρύνει να συνεργαστείτε εποικοδομητικά με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα ειδικά σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκυρία. Στηρίζουμε τα μέλη μας, τα εκπαιδευτικά συνδικάτα της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, στο αίτημα τους να προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας πριν την υποβολή του νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή δίνοντας τον χρόνο και τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.

Μετά τιμής

Susan Flocken

Δ/ντρια Ευρωπαϊκού Τμήματος

Για την επιστολή στα Αγγλικά και τον Πίνακα Αποδεκτών πατήστε … εδώ