Αθήνα, 10/04//2020

Καταγγέλλουμε το   έγγραφό του Οργανωτικού Συντονιστή του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του εν λόγω εγγράφου

 Η ΟΛΜΕ χαιρετίζει την προσπάθεια των συναδέλφων, που παρά τις τεράστιες δυσκολίες και την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, με δικά τους μέσα, για να στηρίξουν τους μαθητές μας και το δημόσιο σχολείο και σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία.

Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους αυτή έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όπως η έλλειψη υποδομών, εξοπλισμού και επιμόρφωσης, η υπερφόρτωση των δικτύων, αλλά και η αδυναμία ορισμένων μαθητών να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Την ίδια ώρα, κάποια στελέχη της εκπαίδευσης προκαλούν πρόσθετα προβλήματα στους συναδέλφους, επιτείνοντας το άγχος και την ανησυχία τους, στέλνοντας οδηγίες για  δήθεν υποχρεωτικότητα της τηλεκπαίδευσης και υποχρεωτική αποστολή ονομαστικών καταστάσεων συμμετεχόντων, πέρα από κάθε νόμο, εγκύκλιο ή οδηγία του ΥΠΑΙΘ.

Καταγγέλλουμε τον  Οργανωτικό Συντονιστή του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου που με το υπ’ αριθμόν 110/24.3.20 έγγραφό του δίνει άκρως επικίνδυνες και αυταρχικού χαρακτήρα οδηγίες, αναφέροντας ότι:

οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι κατά νόμο και υπηρεσιακό καθήκον, να παρέχουν διδακτικό και ανατροφοδοτικό εξ αποστάσεως έργο προς τους μαθητές/μαθήτριες τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

-Ακόμα υποχρέωση των διευθυντών είναι να καταγράφουν και να τηρούν σε υπολογιστικό φύλλο, με τη μορφή του εκπαιδευτικού απολογισμού, την τάξη, το τμήμα, την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια και το εκπαιδευτικό αντικείμενο που παρέχει καθένας/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου…

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι καμία υποχρεωτικότητα δεν προκύπτει από τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Μάλιστα μας εκχωρείται η επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης μεθόδου διδασκαλίας ή συνδυασμό αυτών.  Η συμμετοχή μας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι προαιρετική και αποσκοπεί στην πολύπλευρη στήριξη των μαθητών μας. Ταυτόχρονα, είναι απαράδεκτο να θεωρείται υποχρεωτικό για τους διευθυντές το «φακέλωμα» των εκπαιδευτικών που εθελοντικά πασχίζουν να συνδράμουν, στο βαθμό που οι γνώσεις και ο εξοπλισμός τους τους επιτρέπουν, τους μαθητές μας και τις οικογένειες τους. Κάτι τέτοιο επίσης δεν προκύπτει από καμία επίσημη οδηγία του ΥΠΑΙΘ.

Οι «πρόθυμοι φιλόδοξοι», που θέλουν τον εκπαιδευτικό άβουλο και φοβισμένο εκτελεστικό όργανο και στρώνουν το χαλί για τα αντιδραστικά σχέδια της κυβέρνησης, εκμεταλλευόμενοι ακόμα και αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες για την χώρα μας και την ανθρωπότητα, να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε να «αξιοποιηθούν» ούτε η προσπάθεια των συναδέλφων ούτε η κρίση δημόσιας υγείας για την ανάπτυξη αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.

Η ΟΛΜΕ απαιτεί την απόσυρση του εν λόγω εγγράφου τόσο από την πλευρά του Οργανωτικού Συντονιστή του 1ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου όσο και από την πλευρά της Περιφερειακής Διευθύντριας Βορείου Αιγαίου στην οποία έχει κοινοποιηθεί.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ