Αθήνα, 13/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Να ανασταλεί τώρα η λειτουργία και άλλων εκπαιδευτικών δομών 

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) συνεχίζουν και λειτουργούν παρά την έκδοση της πρόσφατης ΚΥΑ, ΦΕΚ 783 11/3.  Η ΚΥΑ αναφέρεται στην αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημόσιου και ιδιωτικού φορέα κάθε τύπου και βαθμού της χώρας.  Τα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμένα με τα σχολεία και δε μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από αυτά. Με δεδομένο ότι στα ΚΕΣΥ γίνονται εκατοντάδες αξιολογήσεις εβδομαδιαία και υπάρχει συνωστισμός μαθητών, γονέων και προσωπικού των ΚΕΣΥ με αποτέλεσμα να ευνοείται η διασπορά του ιού, απαιτούμε την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΣΥ για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η αναστολή των υπόλοιπων σχολικών δομών για λόγους στοιχειώδους προφύλαξης της δημόσιας υγείας. Για τους ίδιους λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αναστολή λειτουργίας και  άλλων δομών (ΚΠΕ, κ.λπ.).

Για το αρχείο σε pdf … εδώ