Αθήνα, 12/03/20

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών

 

Με απόφαση της κυβέρνησης ανεστάλησαν μέχρι και τις  24 Μαρτίου οι εκπαιδευτικές λειτουργίες σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζει ότι από την   προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Δομών Εκπαίδευσης εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Με βάση αυτή την απόφαση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξαιρεί τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές και τους υποχρεώνει σε καθημερινή παρουσία στο χώρο του σχολείου καθ’ όλη της διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε  στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι στις  σχολικές μονάδες επιτελείται κύρια εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο. Τα σχολεία δεν είναι απλά διοικητικές υπηρεσίες. Οι όποιες διοικητικές εργασίες  υφίστανται  κύρια εντός της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Κατά συνέπεια, η απαίτηση για καθημερινή παρουσία των διευθυντών και υποδιευθυντών στα σχολεία είναι υπερβολική και δείχνει άγνοια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι περισσότερες  διοικητικές εργασίες του σχολείου μπορούν να διεκπεραιώνονται εξ αποστάσεως, ενώ για τις ελάχιστες όπου απαιτείται φυσική παρουσία,   το Υπουργείο θα μπορούσε να υιοθετήσει  πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η απουσία σαφούς κεντρικής οδηγίας από την πλευρά του Υπουργείου έχει οδηγήσει σε ασυνεννοησία και αυθαίρετες ερμηνείες από τις Δ.Δ.Ε της χώρας.

Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης είτε αυθαιρετούν και καλούν τους συναδέλφους να παραβρίσκονται στα σχολεία εκ περιτροπής,  είτε απαγορεύουν τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν Διευθύνσεις που καλούν είτε μόνον τους Διευθυντές, είτε τους Διευθυντές και τους υποδιευθυντές, είτε όλους και το διοικητικό προσωπικό όπου υπάρχει.

Από καμία ΚΥΑ δεν προβλέπεται η συνέχιση της παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία και δεν προκύπτει απαγόρευση των  ατομικών  μετακινήσεων των συναδέλφων.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση οδηγιών με βάση τα  παραπάνω, όχι μόνον για τα σχολεία αλλά και για τις υπόλοιπες Δομές και να σταματήσει τις αυθαιρεσίες σε βάρος όλων των συναδέλφων.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ