Αθήνα, 29/01/2020

                                                                                                            ΠΡΟΣ:

                                                                                                την Γεν. Γραμματέα ΠΕ

                                                                                                και ΔΕ του ΥΠΑΙΘ

                                                                                                κα Αναστασία Γκίκα  

ΘΕΜΑ: Άδειες αναπληρωτών λόγω της εποχικής γρίπης

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε στις 23-01-2020 την εγκύκλιο υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4133 με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» που απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας και μέσω αυτού σε όλες τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. Με βάση αυτή την εγκύκλιο, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων «πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών».

Ως γνωστόν οι συνάδελφοι αναπληρωτές σε περίπτωση που αιτηθούν και λάβουν αναρρωτική άδεια, χάνουν το 50% του ημερομισθίου ή αν λάβουν κανονική άδεια περικόπτεται τμήμα του επιδόματος αδείας που λαμβάνεται το καλοκαίρι.

Ζητάμε:

  • Να μην ισχύσει η περικοπή ημερομισθίου ή του επιδόματος αδείας για τους συναδέλφους που θα ασθενήσουν, τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι η κατάσταση αναφορικά με την εποχιακή γρίπη είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στο σπίτι σε περίπτωση ασθενείας τους.
  • Την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους

Για το αρχείο σε pdf … εδώ