Αθήνα, 27/01/2020

                                                                                                ΠΡΟΣ:

                                                                                                Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

Αγαπητοί/ – ές Συνάδελφοι / – ισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει το Σάββατο 8/2/2020.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 29/1 έως και την Παρασκευή 7/2/20.

Για τον χώρο πραγματοποίησής της θα ενημερωθείτε έγκαιρα.