Αθήνα, 11/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυνατότητα αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι η νομοθετική ρύθμιση της παρ. 2 του αρ. 28 του ν. 4638/2019 αδικεί δεκάδες συναδέλφους και τους στερεί τη δυνατότητα για μετάθεση/βελτίωση στις νέες οργανικές θέσεις που δημιουργήθηκαν στα Τμήματα Ένταξης.

Συγκεκριμένα η εν λόγω ρύθμιση αναφέρει:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό».

Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν τις θέσεις αυτές οι περσινοί αιτούντες μετάθεσης (2018-2019) αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Υπενθυμίζουμε ότι οι νέες οργανικές θέσεις δεν ήταν γνωστές ούτε για τις περσυνές αιτήσεις, ούτε για τις φετινές αφού συστάθηκαν στο τέλος Νοέμβρη, αφού δηλαδή είχε περάσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ