Ο.Λ.Μ.Ε.                                                       

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 33 11 338

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                                                 Αθήνα, 26/07/2019

 

                                                                                Προς το

Κεντρικό Υπηρεσιακό

Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

 

 

 

ΘΕΜΑ :Χορήγηση αποσπάσεων στους εκλεγμένους συνδικαλιστές στα Πρωτοβάθμια Σωματεία (ΕΛΜΕ)

 

Κυρίες και Κύριοι,

Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι να αποσπώνται οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές στις περιοχές ευθύνης των ΕΛΜΕ, σύμφωνα και με το Ν.1264/1982, προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Ζητάμε από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) να αποσπάσει όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.

Για να δείτε το αχρείο σε pdf δείτε ….ΕΔΩ