Αθήνα, 21/05/2019

 

                                                                                                                                ΠΡΟΣ:

                                                                                                                Τον Υπουργό Παιδείας

                                                                                                                κ. Κων. Γαβρόγλου

                                                                                                                την Υφυπουργό Παιδείας

                                                                                                                κα Μερ. Τζούφη

                                                                                                                                                                         τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου                                                                                                  κ. Ηλ. Γεωργαντά

                                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                                                Δ/ντή Σπουδών ΔΕ

                                                                                                                κ. Σπ. Κωνσταντάτο

                                                                                                                Προϊστάμενο Ειδ. Αγωγής

                                                                                                                κ. Παν. Κασσιανό

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε με τους κλάδους ΠΕ71 (απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής  και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και ΠΕ78  (Κοινωνικών Επιστημών ).

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Γεν. Γραμματέα,

 

Ως γνωστό σύμφωνα με τον νόμο 3794/2009 αρ. 39 παρ.2γ δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του ΠΕ71 παράλληλα να εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων νυν  ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών (Ειδικής / Γενικής) , χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση. Μία απλή ανάγνωση του προγράμματος σπουδών καθώς και των αναλυτικών προγραμμάτων τους δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτή την ένταξη γιατί δεν υπάρχει καμία συνάφεια με τις κοινωνικές επιστήμες. Για αυτό ζητάμε άμεσα νομοθετική ρύθμιση- τροπολογία που θα αποκλείει την ένταξη των ΠΕ71 στους ΠΕ78.

Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των διορισμών μεταξύ των ΠΕ71             (απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών ), με βάση την προκήρυξη του ΑΣΕΠ   3ΕΑ/2019, για να μην υπάρξουν μεγάλες αδικίες προτείνουμε να σταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος- οδηγία από το ΥΠΠΕΘ προς τον Α.Σ.Ε.Π. όπου θα διευκρινίζει ότι: «οι πτυχιούχοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ δεν μπορούν να μεταφέρουν προϋπηρεσία που έχουν αποκτήσει ως ΠΕ71 δάσκαλοι στην Ειδική Αγωγή ( Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ) στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Ειδικής / Γενικής), γιατί η μεταφορά προϋπηρεσίας από ΠΕ σε ΠΕ απαιτεί κατοχή δεύτερου πτυχίου»

Στην προκείμενη περίπτωση με ένα πτυχίο δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας ΠΕ78 χωρίς καμία συνάφεια. Με βάση τα παραπάνω είναι περιττό να σας τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα των ΠΕ78 από μη σχετική και συναφή προς σ’ αυτά ειδικότητα και κλάδο εκπαιδευτικών.

Ζητάμε:

την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας

δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε αντίθετη περίπτωση το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα προβεί σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες και θα συνδράμει σε κάθε νόμιμη διεκδίκηση των συναδέλφων ΠΕ78 που θίγονται.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ