Αθήνα, 27/02/2019

 

      ΠΡΟΣ:

τον Δ/ντή Δ/νσης Σπουδών

Προγραμμ. Οργάνωσης ΔΕ

κ. Σπ. Κωνσταντάτο

τον Δ/ντή Διεύθυνσης Σπουδών

Προγραμμ. και Οργάνωσης ΠΕ

κ. Δημ. Πολίτη

τον Δ/ντή της Δ/νσης

Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

κ. Π. Κασσιανό

 

 ΘΕΜΑ: Αίτημα από το ΔΣ της ΟΛΜΕ για συνάντηση

Κύριοι Διευθυντές,

            Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό για θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητά σας:

  1. Ειδική Αγωγή
  2. Διορισμοί
  3. Κενά
  4. Πίνακες αναπληρωτών

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ