Αθήνα, 14/12/18

                                                                                                 ΠΡΟΣ:

                                                                                        τον Γεν. Γραμματέα

                                                                                    του Υπουργείου Παιδείας

                                                                                       κ. Ηλ. Γεωργαντά

 

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων

 

Κύριε Γενικέ,

 Σύμφωνα με το  άρθρο 35 του Ν. 4415/2016: ««Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα», με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση των συγκριμένων καταλυμάτων «σε σύλλογο ή ομοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και των οικογενειών τους».

Η θετική αυτή πρόβλεψη που ικανοποιεί ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών δεν αξιοποιήθηκε τα δύο προηγούμενα έτη κυρίως λόγω της καθυστέρησης έκδοσης υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων στο Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

Η καθυστέρηση στην απόφαση αυτή καθιστά πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη την χρησιμοποίηση του χώρου από τους εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας εκπαίδευσης και τις οικογένειές τους κατά την θερινή περίοδο.  

Προκειμένου να διασφαλίσουμε και να κατοχυρώσουμε  την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην διαδικασία ζητάμε:

  • Μία άμεση συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μαζί σας
  • Την άμεση έκδοση της Υ.Α. για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Δ.Σ. των κατασκηνώσεων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο αριθμός και η χωροθέτηση των οικίσκων που θα διατεθούν για τους εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας.
  • Την έγκαιρη πραγματοποίηση όλων  των  εργασιών  που απαιτούνται ώστε τα καταλύματα να είναι πλήρως λειτουργικά την κατασκηνωτική περίοδο του 2019.
  • Την εξολοκλήρου παραχώρηση στην ΟΛΜΕ, μίας από τις παιδικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου.

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ