Αθήνα, 22/11/2018

 

  ΠΡΟΣ:

τους Περιφερειακούς Δ/ντές/-τριες ΠΕ και ΔΕ

 

Κύριοι/-ες Περιφερειακοί Δ/ντές /- τριες,

Έχουν παρέλθει ήδη δύο εβδομάδες από τη διεξαγωγή των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί τα τελικά αποτελέσματα.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα τελικά αποτελέσματα των Παρατάξεων και τη σταυροδοσία των υποψηφίων άμεσα.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ