Για να δείτε τους συναδέλφους που προέκυψαν μετά από κλήρωση λόγω ακυρώσεων και μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις πατήστε …εδώ