Για να δείτε το αρχείο της ψηφοφορίας σε pdf … εδώ