Για να δείτε την αφίσσα με τις ημερομηνίες σε pdf … εδώ