Αθήνα, 11/02/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επιβολή φόρου 29% στα έσοδα των σχολικών επιτροπών οδηγεί σε νέα μείωση των εσόδων των σχολείων

 Τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί τεράστια περικοπή η επιχορήγηση των σχολικών μονάδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που αγγίζει το 60%! Αποτέλεσμα αυτής της περικοπής είναι η αδυναμία των σχολείων να ανταπεξέλθουν στα βασικά λειτουργικά τους έξοδα, που αφορούν κυρίως πληρωμές ΔΕΚΟ, θέρμανση, αγορά αναλωσίμων, συντηρήσεις, επισκευές κ.α.

Παράλληλα αρκετοί Δήμοι της χώρας καθυστερούν ή δεν αποδίδουν στις σχολικές μονάδες τα κονδύλια που τους αναλογούν και έχουν πιστωθεί από το Υπ. Εσωτερικών για αυτές.

α μόνα έσοδα των σχολείων είναι από την εκμίσθωση των κυλικείων (δηλαδή από τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους) που είναι εξαιρετικά μειωμένα λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της ελληνικής οικογένειας.

Με την εγκύκλιο όμως της Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων (ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/1.2.17) τα έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές από την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων θα φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 29%! Άμεση συνέπεια της εφαρμογής της παραπάνω εγκυκλίου θα είναι ο περαιτέρω περιορισμός των εσόδων των σχολείων. Επιπρόσθετα θεωρούμε απαράδεκτη πρακτική την υιοθέτηση οικονομικών όρων και κανόνων στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Απαιτούμε :

  • Την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης εγκυκλίου,
  • Την άμεση παρέμβαση των συναρμόδιων Υπουργείων όπως επίσης και του Υπ. Παιδείας,
  • Την άμεση οικονομική στήριξη και αύξηση της επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών ώστε να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες και δαπάνες των σχολείων ως ένα πρώτο βήμα για την οικονομική επάρκεια αλλά και στήριξη του δημόσιου ΔΩΡΕΑΝ σχολείου.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ