Αθήνα, 07/9/16

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα διακηρύξει ότι οι εκπαιδευτικοί υφίστανται καθεστώς διακρίσεων σε σχέση με τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους στο δικαίωμά τους να συνταξιοδοτούνται άμεσα με τη συμπλήρωση των οριζόμενων κατά νόμο προϋποθέσεων. Η ΟΛΜΕ έχει διατυπώσει την πρόταση να έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης παραίτησης με τρίμηνη προειδοποίηση, τουλάχιστον 3 ή 2 φορές το χρόνο.

Στα πλαίσια της πιο πάνω αδικίας και εν όψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου είχαμε προτείνει οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση παραίτησης το 2016 να συνταξιοδοτηθούν με τον παλιό νόμο, γιατί αλλιώς η άδικη και άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών θα ήταν προκλητική.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης τον Μάϊο του 2016 δημιούργησαν πληθώρα προβλημάτων στους συναδέλφους που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 21/4 έως 4/5/16. Ενώ τα θέματα που προέκυψαν απαιτούσαν πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις,  στις οποίες είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας ότι θα προχωρούσε, με βάσει το δελτίο τύπου που είχε εκδώσει τον Ιούλιο, φτάσαμε στις 31 Αυγούστου, καταληκτική ημερομηνία για τις συνταξιοδοτήσεις, και το Υπουργείο δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις του.

Πολλοί συνάδελφοί μας, αναγκάστηκαν να κάνουν ανάκληση της αίτησης παραίτησής τους, ενώ με βάσει τον νόμο που ήταν σε ισχύ τον Απρίλιο η υπηρεσία που θα προσέφεραν έως τις 30 Ιουνίου θα αναγνωριζόταν ως συντάξιμος χρόνος, οπότε και θα λυνόταν αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί:

  • Να προχωρήσουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε όλοι όσοι προσέφεραν πραγματική υπηρεσία έως τις 31 Αυγούστου να υπαχθούν στον παλιό συνταξιοδοτικό νόμο.
  • Να βρεθεί άμεσα λύση από το Υπουργείο Παιδείας για τους συναδέλφους που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και αναγκάστηκαν να κάνουν ανάκληση της αίτησής τους, ενώ επιθυμούν την συνταξιοδότησή τους.
  • Να μην ζητηθεί επιστροφή καταβολής μισθών – δεδουλευμένων για το διάστημα που προσέφεραν πραγματική υπηρεσία έως τις 31 Αυγούστου.
  • Να ρυθμιστεί το θέμα των οργανικών θέσεων όσων επιστρέψουν στην υπηρεσία, γιατί η ευθύνη για την «πλάνη» βαρύνει το Υπουργείο Παιδείας.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ