Αθήνα, 6/9/2016

ΠΡΟΣ: τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΘΕΜΑ: 11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-σσες,

 Έχετε ήδη πληροφορηθεί με προηγούμενη ανακοίνωση ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε τη διοργάνωση του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου μας. Το Συνέδριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στη Βραυρώνα Αττικής από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο MARE NOSTRUM (Λεωφ. Βραυρώνας, Βραυρώνα Αττικής, τηλ:22940-71000), ?ε θέμα:

 «Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Εκπαίδευση»

 Στο συνέδριο καλούνται να λάβουν μέρος σύνεδροι-αντιπρόσωποι από όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας. Οι αντιπρόσωποι θα οριστούν από τις ΕΛΜΕ μετά από ενημέρωση των συναδέλφων με κριτήρια την πλουραλιστική, κατά το δυνατόν, έκφραση των απόψεων καθώς και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας των ΕΛΜΕ, εφόσον λειτουργήσουν.

Η αριθμητική εκπροσώπηση των ΕΛΜΕ έχει προκύψει ως εξής:

μέχρι 200 μέλη: 1 αντιπρόσωπος

από 201 – 500 μέλη: 2 αντιπρόσωποι

από 501 ? 1000 μέλη: 3 αντιπρόσωποι

από 1001 και άνω: 4 αντιπρόσωποι

Τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων των ΕΛΜΕ θα καλυφθούν από τις ΕΛΜΕ, ενώ η ΟΛΜΕ θα καλύψει διαμονή σε 2κλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή καθώς και τα έξοδα για αναψυκτικά και καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου.

Οι κρατήσεις δωματίων έχουν καταληκτική ημερομηνία την 20η Σεπτεμβρίου 2016.

Λόγω της οικονομικο-κοινωνικής συγκυρίας και των συνεπειών οι οποίες είναι σε όλους γνωστές, θα πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια ώστε, εκτός από την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής (20 Σεπτεμβρίου 2016), να γίνουν σεβαστά από ΟΛΟΥΣ και τα παρακάτω:

Υπάρχει δυνατότητα για 20 μονόκλινα δωμάτια για τα οποία θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Τα υπόλοιπα δωμάτια θα είναι δίκλινα. Εφόσον συμπληρωθούν τα 20 μονόκλινα, όποιος εξακολουθήσει να επιθυμεί ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ θα επικοινωνεί απευθείας με το ξενοδοχείο και θα επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου το κόστος και για τις δύο διανυκτερεύσεις (MARE NOSTRUM τηλ.: 22940-71000).

Επίσης, δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση και καμία υποχρέωση/διευκόλυνση από πλευράς ΟΛΜΕ, για όποιον/α σύνεδρο επιθυμεί να προσέλθει με συνοδό πρόσωπο.

Παρακάτω, θα βρείτε την αριθμητική εκπροσώπηση των ΕΛΜΕ, η οποία έχει προκύψει σύμφωνα με τον «κανόνα» που προαναφέρθηκε. Οι ΕΛΜΕ θα πρέπει συμπληρώσουν την παρακάτω δήλωση συμμετοχής / εγγραφής των αντιπροσώπων τους και να την αποστείλουν στο email (olme@otenet.gr) το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Για να δείτε τον πίνακα με την αριθμητική εκπροσώπηση ανά ΕΛΜΕ πατήστε … εδώ

Για να δείτε τη φόρμα συμμετοχής – διαμονής που πρέπει να αποσταλεί στο olme@otenet.gr μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016 … εδώ

Για να δείτε όλα τα παραπάνω σε ενιαίο έγγραφο … εδώ

Για να δείτε το Πρόγραμμα Εργασιών πατήστε … εδώ