Αθήνα, 29/07/16

 

ΠΡΟΣ:

τον Υπουργό Παιδείας

                                                                                                            κ. Ν. Φίλη

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής

 

 

Κύριε Υπουργέ,

Στις 14/7/2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 2182 η υπ? αριθμ. 108279/Δ2 Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

Από την ανάγνωση των προϋποθέσεων της Υπουργικής Απόφασης προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

α) Στερείται η δυνατότητα, αντίθετα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να επιτρέπουν τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων σε ειδικές περιπτώσεις και όποτε το κρίνουν σκόπιμο, ιδιαίτερα δε στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών Α΄ ? Γ΄.

β) Διατηρείται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων Α΄- ΙΒ΄.

γ) Διατηρούνται στα ίδια επίπεδα τα κατώτερα όρια αριθμού μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού.

δ) Είναι η πρώτη φορά που κατηγοριοποιούνται οι σχολικές μονάδες με βάση τα μόρια δυσμενών συνθηκών για τον  προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού μαθητών ούτως ώστε να  λειτουργήσουν τμήματα σε ομάδες προσανατολισμού

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επισημαίνει:

Ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων όπως:

  • η μείωση των ωρών διδασκαλίας στα Γυμνάσια, που οδηγεί ευθέως στη δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων ειδικοτήτων,
  • η κατάργηση των 3 ωρών των υπευθύνων στα εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής,
  • ορισμένες παρεμβάσεις στην ΤΕΕ που οδηγούν σε συγχωνεύσεις τμημάτων των τομέων Β΄ τάξεων των ΕΠΑΛ.

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις εντάσσονται στη λογική της εξοικονόμησης πιστώσεων και εκπαιδευτικού προσωπικού και οδηγούν αναπόφευκτα στη συρρίκνωση του αγαθού της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης και στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ιδιαίτερα για την παραπάνω Υπουργική απόφαση τονίζει ότι:

α) Με την αφαίρεση της δυνατότητας από τις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών να επιτρέπουν τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων θα στερηθούν πολλές σχολικές μονάδες, κυρίως αυτές που εντάσσονται στην κατηγορία Α΄ ? Γ΄ (αστικές περιοχές), να λειτουργήσουν όλες τις ομάδες προσανατολισμού αναγκάζοντας πολλούς μαθητές να μετακινηθούν σε αναζήτηση ομάδων προσανατολισμού μακριά από τον τόπο κατοικίας τους ή θα υποχρεωθούν να επιλέξουν ομάδες άσχετες με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι απαράδεκτο και δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις μιας σύγχρονης δημόσιας εκπαίδευσης.

β) Διατηρείται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων γεγονός που δεν βοηθά στην ομογενοποίηση αυτών.

γ) Η Υπουργική απόφαση συνεχίζει να ορίζει κατώτερα όρια αριθμού μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων είτε Γενικής παιδείας είτε ομάδων προσανατολισμού, ενώ το ορθότερο θα ήταν να ορίζει ανώτερο επιτρεπτό αριθμό μαθητών που θα εντάσσονται στα τμήματα αυτά.

δ) Στις μικρές σχολικές μονάδες πρακτικά οδηγούμαστε σε συγχωνεύσεις τμημάτων ομάδων προσανατολισμού με άλλες γειτονικές. Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε σε κατηγοριοποίηση – συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί:

 

Την απόσυρση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και παράλληλα υπενθυμίζει την πρόταση του κλάδου για ανώτερα όρια:

  • 20 μαθητών στα τμήματα Γενικής παιδείας
  • 15 μαθητών στα τμήματα ομάδων προσανατολισμού
  • 10 μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

 

Κύριε Υπουργέ,

Είναι προφανές ότι το Σεπτέμβρη ο κλάδος θα αξιολογήσει όλες αυτές τις αλλαγές και θα εκτιμήσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη ζωή του.

Το βασικό κριτήριο για την ΟΛΜΕ είναι η κατοχύρωση των βασικών μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και σε αντιστοιχία η παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά αποδεκτές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

Τα τελευταία μέτρα του υπουργείου επιδεινώνουν τις μορφωτικές διαδικασίες και υποδομές και τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων.

Έτσι κι αλλιώς, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το οργανωμένο κίνημα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών.

Ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά μας.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ