Αθήνα, 09/06/16

 ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                                                   ΠΡΟΣ:

                                                                                                Τον Υπουργό Παιδείας

                                                                                                κ. Ν. Φίλη

 

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις στη μισθοδοσία των αναπληρωτών

 

Κύριε υπουργέ

Ενημερωθήκαμε ότι οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης θα προβούν σε κράτηση μισθοδοσίας με βάση το ν. 4354/15 και την ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ / 6-5-2016) αναδρομικά από 1/1/2016 σε όσους αναπληρωτές είχαν καταταγεί από την υπηρεσία στο βαθμό Δ0 (προϋπηρεσία άνω των 7 χρόνων). Το ποσό αυτό είναι σημαντικό  για κάθε μήνα και η παρακράτησή του ουσιαστικά θα εξανεμίσει τον τελευταίο μισθό των αναπληρωτών, πριν τη λύση της σύμβασής τους. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι να αδυνατούν οικονομικά ακόμη και να  επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους

Να αρθεί η αδικία που υπάρχει σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών στη μισθολογική τους εξέλιξη και να αναγνωρίζεται πλήρως όλη η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί στο δημόσιο σχολείο χωρίς πλαφόν.

Ζητούμε να μη γίνει η παραπάνω παρακράτηση από το μισθό των αναπληρωτών, με δεδομένο ότι και η νομοθεσία (ν. 4354 16/12/2015, άρθρο 27) έχει προβλέψει σε αντίστοιχες περιπτώσεις ότι «κατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο θεωρούνται νόμιμες και αποδοχές που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Αναμένουμε άμεσα για τις ενέργειές σας.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ