Αθήνα, 02/06/16        

 

                                                                                                                                ΠΡΟΣ:

                                                                                    τον Πρόεδρο της Επιτρ.

                                                                                    Υπηρεσιακών Μεταβολών

                                                                                    κ. Τ. Κατσαρό

 

ΘΕΜΑ: Περιοχές μετάθεσης στη ΔΔΕ Δυτ. Αττικής

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σε συνέχεια του υπομνήματός μας με θέμα «Μεταθέσεις-Αποσπάσεις» στις 30/3/2016, προσθέτουμε ακόμη μία περίπτωση:

 

Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να διαιρεθεί η περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Δυτ. Αττικής από μία σε δύο, λόγω των μεγάλων αποστάσεων που υπάρχουν μεταξύ των σχολείων της Διεύθυνσης αλλά και της δυσκολίας πρόσβασης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Μέγαρα, τα Βίλια και τις Ερυθρές που απέχουν από τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι και τη Φυλή, δηλαδή την περιοχή του Δήμου Φυλής έως και 70 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα:

  1. Α΄ περιοχή μετάθεσης: πρέπει να καλύπτει τα σχολεία του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής (Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή) και επίσης τα σχολεία του Θριασίου και της Μεγαρίδας.
  2. Β΄ περιοχή μετάθεσης: πρέπει να καλύπτει τα σχολεία των Βιλίων και των Ερυθρών λόγω της δύσκολης και απομακρυσμένης πρόσβασης.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ