11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΛΜΕ – 14, 15 & 16  Οκτωβρίου 2016

“Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Εκπαίδευση”

Ανακοίνωση

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Συνάδελφοι,

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με τη συγκρότηση των κεντρικών ομάδων εργασίας του ΚΕΜΕΤΕ.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε τη διεξαγωγή του 11ου εκπαιδευτικού συνεδρίου στην Βραυρώνα Αττικής από 14- 16 Οκτωβρίου 2016.

Η μετάθεση -κατά μία εβδομάδα-, της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου, κρίθηκε απαραίτητη για τεχνικούς λόγους.

 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 1. “Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο εργασιακό περιβάλλον και στη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης”.
 • “Η Κοινωνική ασφάλιση στην περίοδο της κρίσης. Από το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στην ποιότητα της εκπαίδευσης”, με βασικούς άξονες: Αρχές και πολιτικές της ασφάλισης, Διαχρονική εξέλιξη της Κύριας σύνταξης, Διαχρονική εξέλιξη Επικουρικών Ταμείων, Διαχρονική κάλυψη Ιατρικής, Νοσοκομειακής και Φαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων, Σύνδεση ασφαλιστικού με Μισθολόγιο. Συντονιστής Π. Αντωνόπουλος.
 • “Η υποχρηματοδότηση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο σχολείο της κρίσης. Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Παιδική φτώχεια”, με βασικούς άξονες: Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης στα χρόνια των μνημονίων και οι επιπτώσεις της, Διεύρυνση και αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων ?Παιδική φτώχεια, Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Συντονίστρια Μ. Πρωτονοτάριου.
 • “Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης”, με βασικούς άξονες: Ιστορία των μισθολογίων στην εκπαίδευση και στο δημόσιο, Ανάδειξη όλων των ποσοτικών και ποιοτικών αρνητικών πλευρών του μισθολογίου 2016 και διεκδικήσεις. Συντονιστής Π. Μπούρδαλας.
 • “Αδιοριστία εκπαιδευτικών. Οι επιπτώσεις των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι σύγχρονες ανάγκες του σχολείου”, με βασικούς άξονες: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αριθμητικές ανάγκες διδακτικού προσωπικού, Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας μονίμων και αναπληρωτών, Οργανικότητα και Μονιμότητα. Συντονιστής Α. Ζαφείρης. 
 1. “Δομή – οργάνωση της εκπαίδευσης και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περίοδο της κρίσης – Έκθεση ΟΟΣΑ”
 • “Οι πολιτικές εποπτείας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η παιδαγωγική ελευθερία. Ο ρόλος της ΟΛΜΕ”, με βασικούς άξονες: Ιστορική αναδρομή, Απόπειρες για την εφαρμογή της αξιολόγησης, Παιδαγωγική ελευθερία, Οι αγώνες και οι θέσεις της ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση. Συντονιστής Θ. Αναστασίου.
 • “Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο”, με βασικούς άξονες: Διαχρονική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου διδασκόντων, Αναδυόμενοι ρόλοι του Συλλόγου Διδασκόντων στη σημερινή πραγματικότητα, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, Σύλλογος και Τομείς της γνώσης, Γενική και τεχνική παιδεία (σχέσεις επιστήμης-τέχνης-τεχνολογίας). Συντονιστής Γ. Χαλκιαδόπουλος.
 • “Το 4ο έτος πρακτικής άσκησης στην Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Προκλήσεις και απαντήσεις”, με βασικούς άξονες: Περιεχόμενο Σπουδών 4ου έτους, Επαγγελματικά δικαιώματα, Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τρόποι σύνδεσης ειδικοτήτων με εργασιακούς χώρους και επάγγελμα, Εξειδίκευση ? πρακτική άσκηση ? μαθητεία. (Όροι – Εποπτεία ? Χρηματοδότηση ? Θέσεις της ΟΛΜΕ). Συντονιστής Ζ. Χατζηνικολής.
 • “Η εκπαίδευση σε αριθμούς. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Μύθοι και πραγματικότητα”, με βασικούς άξονες: Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για την ελληνική Β/θμια εκπαίδευση, Παρουσίαση δεδομένων άλλων μελετών (Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΝΕΠ ? ΓΣΕΕ, ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ), Η οργάνωση του σχολικού χρόνου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις χώρες Ε.Ε. & ΟΟΣΑ, Ωράριο Εκπαιδευτικών, Βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης. Συντονιστής Α. Παπαδαντωνάκης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ? ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την πολιτική ευθύνη του συνεδρίου  έχει το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Η οργανωτική-συντονιστική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τα 11 μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Στα πλαίσια του Δ.Σ. ορίστηκε 5μελής επιτροπή για το συνέδριο, η οποία αποτελείται από τους Ιωαννίδου Γιώτα (ΟΛΜΕ), Κωνσταντίνου Νικηφόρο (ΟΛΜΕ), Μπουντουλούλη Βαγγέλη (ΟΛΜΕ), Τσούχλο Θόδωρο (ΟΛΜΕ) και Παπαδαντωνάκη Αντρέα (ΚΕΜΕΤΕ)

Συμμετοχή των συναδέλφων στο 11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ απευθύνεται σε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία του συνεδρίου και τον καλεί να συμμετάσχει με τους εξής τρόπους:

 1. Συμμετέχοντας στην κεντρική επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Συνεδρίου στην Αθήνα, βασικό έργο της οποίας είναι η προετοιμασία και η παρουσίαση των θεματικών εισηγήσεων του Συνεδρίου.
 2. Συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας που προτείνεται να συσταθούν στις κατά τόπους ΕΛΜΕ με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις ομάδες εργασίας είναι ελεύθερη).
 3. Αποστέλλοντας κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεων σχετικών με τα θέματα του συνεδρίου στο ΚΕΜΕΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dialogos11o@gmail.com προκειμένου να αναρτηθεί στο ιστολόγιο του διαλόγου του Συνεδρίου.
 4. Συμμετέχοντας σε προσυνεδριακές εκδηλώσεις, σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα, που θα προτείνουμε να οργανωθούν με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ.
 5. Συμμετέχοντας σε έρευνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι λειτουργεί ιστολόγιο διαλόγου για το 11ο εκπαιδευτικό συνέδριο, στη διεύθυνση http://dialogos11o.wordpress.com, στο οποίο αναρτώνται ανακοινώσεις, οδηγίες και πρακτικά ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο, αλλά και ενδεικτικά προτεινόμενα από το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., θέματα για μελέτη καθώς και κείμενα συνεισφοράς στην προσυνεδριακή διαδικασία.

  Παράλληλα  στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ αναρτώνται αναλυτικά στοιχεία για τα οργανωτικά θέματα.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ