Αθήνα, 03/02/2016

                                                                                                ΠΡΟΣ:

                                                                                                Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με το χρόνο υπηρεσίας κατά τις ημέρες απεργίας των αναπληρωτών

 

 

Συνάδελφοι,

 

Ενόψει της Γενικής Απεργίας της 4ης Φεβρουαρίου σας υπενθυμίζουμε ότι οι αναπληρωτές είναι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται η μέρα απεργίας ως χρόνος υπηρεσίας.

Σας ενημερώνουμε ότι ο απεργός αναπληρωτής πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές και του εργαζόμενου αλλά και του εργοδότη και οι μέρες απεργίας υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Επειδή κάποιες Διευθύνσεις αυθαίρετα δεν παρακρατούν τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου από τους απεργούς αναπληρωτές, αυτό έχει σα συνέπεια να μην τους αναγνωρίζουν τις μέρες απεργίας ως πραγματικό χρόνο εργασίας. Σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ/νσεων Εκπ/σης, για την πιστή εφαρμογή του νόμου ώστε οι ημέρες απεργίας να αναγνωρίζονται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ