Αθήνα, 3/7/15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 1/7 έως και 3/7/15 το 17ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Σήμερα 3/7/2015 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΟΛΜΕ, καθώς και αντιπροσώπων για το επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.
Τα αποτελέσματα όπως δόθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

Α) Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Σύνολο Αντιπροσώπων 379
Ψήφισαν: 379
Έγκυρα: 375
Λευκά:2
Άκυρα: 2

Έλαβαν:

? ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑ ψήφοι 133, έδρες 4 στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 2 έδρες για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Εκλέγονται:

Α) Στο ΔΣ της ΟΛΜΕ:

1. Ζωγραφάκη Ελένη
2. Μαλαγάρης Θεόδωρος
3. Ξυπολιά Θεοδώρα
4. Μπουντουλούλης Ευάγγελος

Β) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Ζούτσος Νίκος
2. Πύρζα Φωτεινή

? ΔΑΚΕ ΔΕ Καθηγητών ψήφοι 84, έδρες 3 στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 1 έδρες στην Εξελεγκτική Επιτροπή

Εκλέγονται:

Α) Στο ΔΣ της ΟΛΜΕ:

1. Κωνσταντίνου Νικηφόρος
2. Παπαχρήστος Νίκος
3. Τσούχλος Θεόδωρος

Β) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Δρούτσας Γεώργιος

? ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ψήφοι 66, έδρες 2 στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 1 έδρες στην Εξελεγκτική Επιτροπή

Εκλέγονται:

Α) Στο ΔΣ της ΟΛΜΕ:

1. Γιαννάτου Κυριακή
2. Ιωαννίδου Παναγιώτα

Β) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Ξυδάς Απόστολος

? Αγωνιστική συσπείρωση Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ ψήφοι 51, έδρες 2 στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και 1 έδρες στην Εξελεγκτική Επιτροπή

Εκλέγονται:

Α) Στο ΔΣ της ΟΛΜΕ:

1. Ακτύπης Δημήτρης
2. Δάρδαλης Νίκος

Β) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Τσούλας Παυσανίας

Δεν καταλαμβάνουν έδρες στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και στην Εξελεγκτική Επιτροπή οι παρακάτω:

1. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΚ ψήφοι 27 έδρες 0

2. Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις ψήφοι 13 έδρες 0

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ψήφοι 1 έδρες 0

Γ) Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ:

Σύνολο Αντιπροσώπων 379
Ψήφισαν: 379
Έγκυρα: 375
Λευκά: 2
Άκυρα: 2

Έλαβαν:

1. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑ: 131 ψήφοι και 35 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

2. ΔΑΚΕ ΔΕ Καθηγητών: 84 ψήφοι και 23 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 62 ψήφοι και 17 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ: 56 ψήφοι και 15 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

5. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΚ: 25 ψήφοι και 7 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

6. Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις: 12 ψήφοι και 3 αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

7. Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: 2 ψήφοι. Δεν εκλέγει αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

8. ΣΑΚ Νομού Φθιώτιδας: 3 ψήφοι. Δεν εκλέγει αντιπροσώπους στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 17ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Για να δείτε το αρχείο με τα συνοπτικά αποτελέσματα σε pdf … εδώ

Για να δείτε το αρχείο με τα πλήρη αποτελέσματα σε pdfεδώ