Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255                                                                                                                  Αθήνα, 18/5/2015

FAX: 210 33 11 338                                                                                                                                         Α.Π.:359

www.olme.gr

e-mail:olme@otenet.gr

                                                                                                                                                                                       ΠΡΟΣ:

                                                                                    τον Υπουργό Παιδείας

                                                                                    κ. Αριστ. Μπαλτά

                                                                                    τον αναπλ. Υπουργό Παιδείας

                                                                                    κ. Αν. Κουράκη

 ΘΕΜΑ: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό και τον αναπλ. Υπουργό Παιδείας

Κύριοι Υπουργοί,

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά επείγουσα συνάντηση μαζί σας για το σοβαρό και επείγον ζήτημα των μετατάξεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ