Αθήνα, 11/5/2015

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ το 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν/ΣΧ

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει την απόσυρση του 2ου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 που περιέχει το ν/σ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  γιατί ανατρέπει, πάγιες αρχές και διαδικασίες για τις εργασιακές μεταβολές-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην περίπτωση κατάργησης μεμονωμένου σχολείου.

Συγκεκριμένα το παραπάνω δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του ν/σ που αναφέρει ότι: «Επίσης, το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις», είναι τελείως διαφορετική περίπτωση από το πρώτο που αναφέρεται στις ΕΠΑΣ που έχουν συνολικά καταργηθεί σαν τύπος σχολείου.  Αναφέρεται στην περίπτωση που καταργείται κάποιο μεμονωμένο σχολείο (ΕΠΑΛ) και όχι ολόκληρη η δομή. Στην περίπτωση αυτή η νομοθεσία προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί του οποιουδήποτε σχολείου που καταργείται προτάσσονται για να τοποθετηθούν σε οργανικά ΚΕΝΑ σε άλλα σχολεία. Η πρόταξη αυτή για όσα χρόνια χρειαστεί γίνεται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί του καταργημένου σχολείου (ΕΠΑΛ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ κ.λπ.) να τοποθετηθούν σε οργανικά κενά. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει στο νέο σχολείο η αρχαιότητα τοποθέτησης στο προηγούμενο (καταργημένο) σχολείο.

Το παραπάνω εδάφιο παραβιάζει την πάγια αυτή διαδικασία (ΠΔ 50 και 100) και δίνει το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς μεμονωμένου σχολείου που καταργείται να δηλώσουν και να τοποθετηθούν σε όποιο σχολείο θέλουν, χωρίς να έχει ΚΕΝΟ με αποτέλεσμα να δημιουργεί αλυσιδωτές εργασιακές επιπτώσεις.

Η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί.

Τα ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν, με την επαναφορά των ειδικοτήτων που προβλέπεται στο παρόν νσχ, να επανιδρυθούν.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ