Αθήνα, 12/5/15

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Aξιότιμε κύριε αναπλ. Υπουργέ,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, στην Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 272/2007 – Αρ.Φ.151.20049/Β6 που αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψήφιων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες είχε προστεθεί το Μάιο του 2011 απόφαση υφυπουργού που στερεί στους αλλοδαπούς μαθητές των δημόσιων σχολείων της χώρας μας τη δυνατότητα να μπουν σε κάποια σχολή ως αλλοδαποί. Η απόφαση του 2011 είναι ουσιαστικά αυθαίρετη, έρχεται σε αντίφαση με το γράμμα και το πνεύμα της ΥΑ του 2007, δημιουργεί συνθήκες ανισότητας και στερεί από τους αλλοδαπούς μαθητές που ζουν στη χώρα μας ένα βασικό τους δικαίωμα. Επιπλέον, όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Εξετάσεων του υπουργείου από το 2011 και μετά στηρίζονται στην απόφαση αυτή και ουσιαστικά αποκλείουν τους αλλοδαπούς μαθητές από τις ειδικές κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι στην ΥΑ του 2007 υπάρχει ρητή αναφορά σε αλλοδαπούς μαθητές «σχολείων της ημεδαπής» που υπάγονται στην ειδική κατηγορία.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ύστερα και από την απόφαση της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας πάνω στο θέμα, με ομόφωνη απόφασή του (8-5-2015) ζητά την κατάργηση της τροποποίησης του 2011 (Φ.151/41977/Β6/6.04.2011 ΦΕΚ 832Β/12.05.2011). Ζητάμε ακόμα να συναντηθείτε άμεσα μαζί μας προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα σχολεία μας.

Επισημαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον παράλογο να «τιμωρούνται» τα ξένα παιδιά που ζουν και σπουδάζουν στα σχολεία της χώρας μας και να στερούνται τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άλλοι αλλοδαποί μαθητές, είτε είναι κάτοχοι απολυτηρίου άλλης χώρας, είτε ιδιωτικού αναγνωρισμένου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα!

Ο αποκλεισμός των μαθητών μας: α) ισοδυναμεί με αποκλεισμό από την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσων από αυτούς έχουν λίγα χρόνια στη χώρα μας και δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, β) οδηγεί σε ανταγωνισμό με άνισους όρους για όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας και δεν έχουν μητρική γλώσσα τα ελληνικά, και γ) ουσιαστικά «ενθαρρύνει» τους μαθητές μας να εγκαταλείψουν, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, τη χώρα, προκειμένου να σπουδάσουν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Η απαράδεκτη και ουσιαστικά ρατσιστική αυτή διάκριση που θίγει όλους τους αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στα σχολεία μας αλλά και εμάς τους ίδιους σαν δασκάλους τους θα πρέπει να πάψει να ισχύει από φέτος.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ