Αθήνα, 09/03/15        

Σχετικά με οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα που δεν μισθοδοτούνται από 22/3/14

Αγαπητοί  συνάδελφοι,σσες

Σας είναι ήδη γνωστό, ότι το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 12-5-2014 πήρε πρωτοβουλία να απευθυνθεί στον κλάδο, ώστε με την ελάχιστη οικονομική του συμβολή να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο οικονομικής στήριξης των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα, που θα αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Αυτό έγινε και είχε μέχρι τώρα μια σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πήρε απόφαση (στις 03/03/2015) να στηρίξει οικονομικά από αυτό το ταμείο τους συναδέλφους, που με τη λήξη της οχτάμηνης  διαθεσιμότητας 22/03/ 2014 έπαψαν να μισθοδοτούνται.

Όσοι  συνάδελφοι, βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσκολία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την οικονομική στήριξη τους μέσω της ΕΛΜΕ στην οποία ανήκουν, αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία τους  (αριθμό τηλεφώνου-emailIBAN Λογαριασμού) και να αποσταλεί στο email του λογιστηρίου της ΟΛΜΕ (olme.logistirio@gmail.com) μέχρι 20/03/2015.

Για να δείτε το αρχείο και την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί …. εδώ