Αθήνα, 18/2/2015

                                                                                                Α.Π.: 336

                                                                                                ΠΡΟΣ:

                                                                                    τον Υπουργό Παιδείας

                                                                                    κ. Αριστ. Μπαλτά

                                                                                    τον αναπλ. Υπουργό Παιδείας

                                                                                    κ. Αν. Κουράκη

 ΘΕΜΑ: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό και τον αναπλ. Υπουργό Παιδείας

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επαναδιατυπώνει το από 3/2/2015 αίτημά του για ορισμό συνάντησης, προκειμένου να συζητήσουμε τα σοβαρά και οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός. Για το λόγο αυτό σας έχουμε αποστείλει και σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας.

 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, για λόγους που δεν κατανοούμε, αυτή η συνάντηση δεν έχει οριστεί ακόμη και ως εκ τούτου, ζητάμε να οριστεί άμεσα.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ