Αθήνα, 12/2/2015

                                                                                                Α.Π.: 334

                                     ΠΡΟΣ:

τον Υπ. Παιδείας

                                                                                                κ. Αριστ. Μπαλτά

                                                                                                τον αναπλ. Υπ. Παιδείας

                                                                                                κ. Τ. Κουράκη

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3231/2004, οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι που παραιτούνται υποχρεωτικά με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία λόγω υποψηφιότητας τους σε Βουλευτικές εκλογές ?και η οποία νομοθεσία στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκει αντίθετο το σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου-, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία.

Με την εγκύκλιο 56810/Δ2/21-5-2012, «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπ/κών ? υποψηφίων Βουλευτών», το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι εκπαιδευτικοί «?επανέρχονται και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης». Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2012 έγινε χρήση της ανωτέρω εγκυκλίου και επανήλθαν εκπαιδευτικοί στη θέση και το αξίωμα που κατείχαν (ενδεικτικά αναφέρουμε την υπουργική απόφαση με θέμα «Επανατοποθέτηση Σχολικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αρ. πρωτ. A-325/142257/Δ2, στις 14/11/2012, ΑΔΑ: Β4Σ69-24Λ).

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει:

 Οι εκπαιδευτικοί που παραιτήθηκαν, λόγω υποψηφιότητας τους στις Βουλευτικές εκλογές του 2015, να επανέλθουν στη θέση και το αξίωμα που κατείχαν.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf ? εδώ