Για να δείτε δημοσιεύματα στον τύπο για τις διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών σε pdf … εδώ