Αθήνα, 3/12/2014

Σχετικά με τις εγγραφές αποσπασμένων εκπαιδευτικών ως μέλη των ΕΛΜΕ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί σε διοικητικές υπηρεσίες εκτός της περιοχής της οργανικής τους θέσης, εγγράφονται ως μέλη στις πλησιέστερες ΕΛΜΕ.

Ως εκ τούτου, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Πανεπιστημίου) εγγράφονται στη δύναμη της Β? ΕΛΜΕ Αθήνας.

Ομοίως οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο παράρτημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Σπ. Πάτση ? Βοτανικός) εγγράφονται στη δύναμη της Ε? ΕΛΜΕ Αθήνας.

Οι εν λόγω ΕΛΜΕ οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες έγκαιρα, να ενημερώσουν και να εγγράψουν τους συναδέλφους στα δυναμικά τους.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ