Για να δείτε τη Θέση της ΟΛΜΕ για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ για το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων και το Λύκειο σε pdf … εδώ

Για να δείτε τη Θέση της ΟΛΜΕ για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ για τα Πρότυπα-Πειραματικά σε pdf … εδώ

Για να δείτε τη Θέση της ΟΛΜΕ για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ για τα ΕΠΑΛ σε pdf … εδώ

Για να δείτε τη Θέση της ΟΛΜΕ για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ για τους Περιφ. Δ/ντές σε pdf … εδώ

Για να δείτε τη Θέση της ΟΛΜΕ για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ για τη Μαθητεία (ανακοιν/ση στο ορθό) σε pdf … εδώ