Αθήνα, 22/10/2014

Προς: κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την από 15/9/2014 εξώδικη δήλωση ? πρόσκληση ? διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ,  σας είχαμε ζητήσει να αποκαταστήσετε την από 22/3/2014 διακοπείσα μισθοδοσία εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα από 22/7/2013.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε εάν θα επανέλθει η μισθοδοσία των παραπάνω εκπαιδευτικών από τον επόμενο μήνα (Νοέμβρη 2014).

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με νομικούς, στην κατάθεση μηνύσεων.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ