Δείτε τι έγραψε ο τύπος για τα κενά στις ….. 12-9-14 και στις …… 13-09-14