Για να δείτε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ σε pdf ? εδώ

Για να δείτε ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 2010 ? 2014 σε pdf ? εδώ

Για να δείτε ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ σε pdf ? εδώ

Για να δείτε το ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ σε pdf ? εδώ

Για να δείτε ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΣΧ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ?ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒ. ΕΘΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ? σε pdf ? εδώ

Για να δείτε ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ σε pdf ? εδώ