Αθήνα,  10-9-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σας γνωρίζουμε ότι τo Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το ΥΠΑΙΘ για απόσπαση δύο συναδέλφων/-ισσών στην ΟΛΜΕ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες  της Ομοσπονδίας στους τομείς: (α) διεθνών σχέσεων της ΟΛΜΕ και (β) πληροφορικής ? ιστοσελίδας της ΟΛΜΕ.

Μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί στο Υπουργείο Παιδείας (κεντρική υπηρεσία και διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. στην Αττική).

Το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα είναι 9 π.μ. – 5 μ.μ.

 Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε τομέα είναι τα εξής:

 (α) Για τις Διεθνείς σχέσεις: Καθηγητής/-τρια Αγγλικής Φιλολογίας με:

  Γνώση Η/Υ Word και χρήση Internet.

 Εμπειρία στον μεταφραστικό τομέα καθώς και καλή γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

 (β) Πληροφορική-Ιστοσελίδα ΟΛΜΕ: Καθηγητής/-τρια Πληροφορικής

 Γνώσεις και ανάλογη εμπειρία στη δημιουργία και τη συνεχή υποστήριξη ιστοσελίδας με γλώσσα προγραμματισμού και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, γνώσεις σε τεχνικά ζητήματα υπολογιστών, εγκατάσταση και αναβάθμιση λογισμικού.

Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

 Οι ενδιαφερόμενοι / -ες καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2014 στο email της ΟΛΜΕ: olme@otenet.gr , τηλ. 3230073 και 3236544.

Για να δείτε το σχετικό αρχείο σε pdf … εδώ