ΠΡΟΣ:

  Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Συνάδελφοι,

Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων όλων των σχολείων τις επόμενες ημέρες που ανάμεσα στα άλλα θα κληθούν να καθορίσουν τα τμήματα, έχουμε να καταθέσουμε τις εξής απόψεις και προτάσεις:

Είναι δεδομένο ότι η πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση των τμημάτων των σχολείων, με την αύξηση του αριθμού των μαθητών, γεγονός που ζήσαμε όλοι την περασμένη χρονιά, με δραματικές συνέπειες πρώτα και κύρια για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης της νέας γενιάς αλλά και στις συνθήκες εργασίας χιλιάδων εκπαιδευτικών όλης της χώρας. Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας παραμένει στην ίδια κατεύθυνση του στοιβάγματος των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα. Την περασμένη χρονιά γίναμε μάρτυρες της βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής, που στο όνομα της μείωσης του «κόστους της εκπαίδευσης» οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και τα στελέχη της εκπαίδευσης αρνήθηκαν με θράσος να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν ακόμα και ισχύουσες διατάξεις των νόμων.

Ο κλάδος μας, με σθένος υποστηρίζει και αγωνίζεται στην κατεύθυνση να μειωθεί ουσιαστικά ο αριθμός των μαθητών διεκδικώντας 20 μαθητές ανά τμήμα γενικής παιδείας. Ταυτόχρονα απέναντι στην εργασιακή και παιδαγωγική μας υποβάθμιση και απαξίωση προτάσσουμε την αναγκαιότητα να υλοποιηθεί το αίτημα αυτό, ως ένα ελάχιστο αλλά αναγκαίο προαπαιτούμενο για την στοιχειώδη καλυτέρευση των όρων παρεχόμενης εκπαίδευσης ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που χτυπά πρώτα και κύρια τα αδύναμα στρώματα και μαθητές.

Οι ΕΛΜΕ πρέπει τις επόμενες ημέρες να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο με μαζικές και αγωνιστικές παρεμβάσεις στα σχολεία και στις κατά τόπους ΔΔΕ, ώστε να διεκδικήσουν άμεσα την μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα. Ταυτόχρονα καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων με παιδαγωγική ευθύνη και ευαισθησία, να αποφασίσουν τη συγκρότηση τέτοιων τμημάτων.

Σημειώνουμε επίσης ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν τη σχετική διάταξη του νόμου 4186/2013 που προβλέπει τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ν.4186/2013 Άρθρο 28, παρ.15). Συγκεκριμένα στον εν λόγω νόμο αναφέρεται πως:

«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε pdf … εδώ