Πρόταση ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. 2014-2015

(Αναμένεται η υπογραφή της απόφασης από την Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Για να δείτε όλα τα ονόματα των αποσπάσεων πατήστε …εδώ