Μπορείτε να διαβάσετε σε μορφή pdf την συνοπτική παρουσίαση και αναλυτική έκθεση των πρακτικών της διεθνούς Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο από την NUT με θέμα: «Η οικοδόμηση της αντίστασης και της αλληλεγγύης. Διάσκεψη για την αλληλεγγύη των εκπαιδευτικών» … εδώ